قیمت خرید دستگاه هواده آبزیان بهار 1402- شیل تکنیک

دستگاه هواده آبزیان چیست؟

دستگاه هواده آبزیان یک شیوه مکانیکی برای محلول نمودن هوا در آب به حساب می آید. این روش عمده معمولا با بالا رفتن میزان تماس بین آب و هوا ایجاد می شود. تراکم اکسیژن در آب یکی از عمده ترین مشخصه های کیفی آب برای پرورش آبزی به شمار می آید.

در طبیعت معمولا این کنش به وسیله باد و امواج در آبهای مستقر در آنسوی سدها، دریا ها، دریاچه ها و اقیانوس ها اتفاق می افتد.

دستگاه هواده آبزیان