هواده اسپلش

دستگاه هواده اسپلش یکی از بهترین و کارآمدترین دستگاه‌ها برای تأمین اکسیژن در صنعت پرورش ماهی است. با استفاده از این دستگاه، اکسیژن لازم برای تنفس ماهیان به آب اضافه می‌شود و باعث بهبود شرایط زیستی و رشد بهتر آنها می‌گردد.

دستگاه هواده اسپلش با تکنولوژی پیشرفته‌ای که دارد، قادر به ایجاد حباب‌های کوچک و متعددی از هوا در آب است که در نتیجه باعث افزایش انتقال اکسیژن به آب می‌شود. این دستگاه همچنین از لحاظ هزینه نگهداری و عملکرد، به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها در صنعت پرورش ماهی محسوب می‌شود.

به طور کلی، دستگاه هواده اسپلش به عنوان یک ابزار اساسی در تأمین اکسیژن و بهبود شرایط محیطی برای ماهیان در صنعت پرورش ماهی بسیار ارزشمند است.

دستگاه هواده اسپلش پروش ماهی یکی از انواع هواده پروش ماهی بوده و برای عمق های متفاوت، در انواع مدل ها ساخته می شود. وظیفه تمام این اسپلش ها مخلوط کردن آب با هوا بوده و باعث پخش شدن ذرات غذا در تمام لایه های آب استخر می شود. این پخش غذا باعث می شود تا این مواد غذایی در دسترس همه ماهیان قرار می گیرد.

هوادهی فرآیندی است که طی آن آب و هوا با یکدیگر مخلوط شده، و با این کار میزان اکسیژن محلول در آب افزایش می یابد. این روش که توسط دستگاه های مکانیکی، انجام شده و باعث تامین اکسیژن مصرفی و مورد نیاز آبزیان می شود. علاوه برتولید اکسیژن این دستگاه ها باعث مخلوط شدن آب شده و در نتیجه، باعث یکنواخت شدن غذا و حرارت در استخر می شود. همچنین این عمل هوادهی، باعث خروج گاز های سمی محلول در آب نیز خواهد شد.

هواده اسپلش