هواده اسپلش

دستگاه هواده اسپلش یکی از بهترین و کار آمد ترین دستگاه ها، برای تولید اکسیژن در صنعت پرورش ماهی محسوب می شود.

دستگاه هواده اسپلش پروش ماهی یکی از انواع هواده پروش ماهی بوده و برای عمق های متفاوت، در انواع مدل ها ساخته می شود. وظیفه تمام این اسپلش ها مخلوط کردن آب با هوا بوده و باعث پخش شدن ذرات غذا در تمام لایه های آب استخر می شود. این پخش غذا باعث می شود تا این مواد غذایی در دسترس همه ماهیان قرار می گیرد.

هوادهی فرآیندی است که طی آن آب و هوا با یکدیگر مخلوط شده، و با این کار میزان اکسیژن محلول در آب افزایش می یابد. این روش که توسط دستگاه های مکانیکی، انجام شده و باعث تامین اکسیژن مصرفی و مورد نیاز آبزیان می شود. علاوه برتولید اکسیژن این دستگاه ها باعث مخلوط شدن آب شده و در نتیجه، باعث یکنواخت شدن غذا و حرارت در استخر می شود. همچنین این عمل هوادهی، باعث خروج گاز های سمی محلول در آب نیز خواهد شد.

هواده اسپلش