نقش اکسیژن در تولید آبزیان

چگونه می توان به آب اکسیژن رساند ؟

هوادهی چیست و چه فایده ای دارد ؟

انواع دستگاههای هواده و معرفی بهترین آنها:

نحوه نصب تعداد و زمان استفاده از دستگاه هواده توجه :
آبزیان پرورشی در استخر محبوس هستند اگر به نیازهای آنها توجه نشود نه تنها رشد نمی کنند بلکه در این زندان خفه می شوند .

نیازهای آبزیان برای رشد چه چیزهایی هستند ؟

اول محیط مناسب می خواهند دوم غذای مناسب و کافی نیاز دارند برای ایجاد محیط مناسب کارهای زیادی باید انجام گیرد . اما مهمترین عامل آنست که آب با اکسیژن کافی در اختیار آبزی قرار گیرد .

چگونه می توان به آب استخر اکسیژن رساند ؟
اکسیژن آب استخرهای ماهی بطور طبیعی از دو منبع یکی هوا و دیگری فتوسنتز تأمین شود . البته با تعویض آب استخر هم می توان مقدار خیلی کمی به استخر اکسیژن رساند ولی برای اینکار روش ها و دستگاههای مخصوص وجود دارند .

تأمین اکسیژن برای ماهیان گاهی از تأمین غذا مهمتر است .
زیرا :

وجود اکسیژن در آب سبب هضم و جذب غذا می شود و بنابراین اکسیژن می تواند ضریب تبدیل غذایی را بهبود ببخشید.
با وجود اکسیژن کافی در آب می توان آبزی بیشتری در واحد سطح نگهداری کنید و بیشتر هم غذا بدهید در نتیجه تولید بیشتری در واحد سطح خواهید داشت .اکسیژن کافی در آب از سمی شدن آب به وسیله مواد دفعی آبزیان یا حتی موادی که از بیرون وارد آب می شوند می کاهد .اکسیژن در آب برای ماهی سلامتی و نشاط و رشد بیشتری به ارمغان می آورد .

هوادهی چیست و چه فایده ای دارد ؟
هوادهی روشی است که از آن طریق اکسیژن محلول در آب با هوا در حالت تعادل ( اشباع ) در می آید . این کار به کمک دستگاههای مکانیکی مانند دستگاه هواده اسپلش و ایرجت انجام می شود .
هر وسیله ای که بتواند آب و هوا را مخلوط کند نوعی هواده است ولی چون راندمان کار و مصرف انرژی و هزینه اجرا خیلی اهمیت دارند ما برای هوادهی از دستگاه مخصوص هواده استفاده می کنیم بطور کلی دو روش برای هوادهی وجود دارد .یکی تزریق هوا یا اکسیژن خالص در آب ( مثل پمپ اکواریوم ـ بلوور و غیره ) دوم همزدن آب یا فواره کردن آن برای ایجاد تعادل اکسیژن مانند دستگاه ایرجت .بنابراین هوادهی علاوه بر تولید اکسیژن نوعی همزدن آب و یکنواخت کردن لایه های حرارتی و غذایی آن هم هست . ضمناً هوادهی به خروج ضایعات سمی که به شکل گاز در آب محلول هستند کمک می کند .

بطور کلی هواده انتخابی باید این مزایا را داشته باشد :
1-سبک و قابل حمل باشد .

2- در طول دوره نیازی به تعمیرات و روغنکاری نداشته باشد .
3- باید بتواند یک دوره پرورش ماهی را پیوسته کار کند .
4- ارزان باشد .
5- تکنولوژی پیچیده ای در آن بکار نرفته باشد .
6- راندمان انتقال اکسیژن به آب نسبت به مصرف انرژی بالا باشد ( مثلاً 5/1 کیلوگرم اکسیژن در ساعت به ازاء هر اسب بخار )

چه مقدار هوا مورد نیاز است :
بستگی به تراکم ماهی و تولید دارد در حالت عادی برای هر 6 تا 10 تن ماهی و یا 3 تا 6 تن میگو به سه دستگاه هواده در هر هکتار هر یک بقدرت 3 اسب بخار نیاز دارید .

چه نوع هوادهی استفاده کنیم ؟
برای استخرهای خاکی با عمق حدود 2 متر و بیشتر بهترین هواده دستگاه های هواده مکشی مستغرق هستند . که در عمق مناسب قرار می گیرند و با مکیدن هوا از بیرون آنرا در استخر تزریق و پخش
می کنند .
برای استخرهای با عمق کمتر ( مثلاً حدود 1 متر یا کمی بیشتر ) هوادهی های پره دار ( پدلی ) که در سطح آب شناور هستند مناسب هستند اگر در جایی برق نباشد از چرخ های پره داری استفاده می شود که با نیروی دیزل یا تراکتور کار می کنند .

چگونه هواده ها را نصب کنیم
چگونگی نصب هواده از نظر برقی و نحوه تثبیت آن در استخر در کاتالوگ مربوطه نوشته شده ولی نحوه چینش آنها در استخر باید بصورتی باشد که حداکثر سطح آب را پوشش دهد و در آب جریان یا گردآب ایجاد کند