همکاری با شرکت

نقش منابع انساني و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست. امروزه نيروي انساني به عنوان متولي امر برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، نقشي پراهميت تر در پيشبرد اهداف متعالي هر سازمان ايفا مي كند از اينرو امور كاركنان شركت شیل تکنیک در راستاي اهداف شركت، اقدام به انتخاب و جذب اصلح ترين افراد جهت نمایندگی بزرگترين شركت تجهیزات آبزی مي نمايد. حفظ و رعايت كرامات انساني، توسعه روحيه مشاركت در گرو كار تيمي براي رسيدن به توسعه همه جانبه و پايدار، سرلوحه برنامه هاي ماست.

تماس با شرکت ۰۱۱۴۴۷۸۲۱۹۵

مشاوره آنلاین در واتس آپ
Send via WhatsApp