وزير جهاد كشاورزي: همكاري هاي شيلات ايران و فرانسه گسترش پيدا مي كند.

9f9f79e544fb8eb705d18df3c18b9f0a_M

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران:

مهندس محمود حجتي وزير جهادكشاورزي گفت: با توجه به اينكه ايالت “برست” فرانسه در زمينه آبزي پروري بسيار قوي است، قرار شده شركت‌هاي دو كشور همكاري‌هايي را در زمينه‌هاي فني و سرمايه‌گذاري شيلات با يكديگر داشته باشند.

وي اظهار اميدواري كرد با توجه به دعوت نامه شفاهي و كتبي كه به مقام وزارت كشاورزي فرانسه داده شده است، در آينده‌اي نزديك شاهد حضور وي در ايران و گسترش روابط باشيم.

اين مطالب در جريان نشست مشترك محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي كشورمان با “پاتريسيا آدام” رئيس كميسيون مجلس ملي فرانسه اعلام شد