هواده ونچوری:

اين دستگاه مختص هوادهي در استخرهاي تكثير انواع بچه ماهي و ميگو مي باشد كه با پمپاژ هوا به صورت حباب در لايه هاي مختلف مي تواند اكسيژن آب را تأمين نمايد.

مشخصات فنی:

قدرت موتور : 1 و 1.5 اسب

نوع موتور : تك فاز

ميزان هوادهي :   1300 ppm