فرغون

اين فرغون دارای كفه از جنس pvc مقاوم به ضربه ميباشد كه از جمله مزايای آن می توان :

وزن پايين، مقاوم به ضربه، شستشوی سريع و راحت، بدون زنگ زدگی، تخليه راحت مناسب برای استخرهای پرورش آبزيان، پيمانكاران ساختمانی ، كشاورزان و دامداران و ……