غذاده پاندولی (Pendulum feeders)

با نصب اين دستگاه بر روي استخرماهيان هر وقت ميل به گرفتن غذا داشته باشند با ضربه زدن به پاندول باعث ریزش غذا در آب مي شوند.ضمنا مخزن نصب شده به روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلو گرم قابل تغییر است .

مزايا :

⭐️ جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی

⭐️بهبود رشد ماهی بواسطه تغذیه مستمر

⭐️امکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها

⭐️صرفه جویی در استفاده از نیروی انسانی

⭐️عدم نياز به جريان برق جهت غذادهي

⭐️پایین بودن هزینه های تعمیر و نگهداری

⭐️قیمت مناسب و کارایی بالا

⭐️صرفه جویی در زمان و انرژی

⭐️نصب و بهره برداری آسان