عملکرد دستگاه غذاده دورانی(پرتابی)

با توجه به اینکه نحوه غذادهی تاثیر بسیار زیادی در میزان ضریب تبدیل،رشد و سلامت ماهی دارد لذا اگر در یک سیستم آبزی پروری ، غذادهی به طور منظم و با استفاده از روش های صحیح صورت گیرد در نهایت محصولی با کمترین اختلاف سایز خواهیم داشت .

همچنین با نصب تابلو فرمان اتوماتیک بر روی دستگاه های غذاده ویبره و دورانی (پرتابی) ، دستگاه به صورت اتوماتیک عمل کرده و می تواند با برنامه ریزی مشخص در راس ساعت مقرر حجم مشخصی از غذا را در اختیار ماهیان به مقدار دقیق قرار دهد.

لازم به ذکر است که کلیه این غذاده ها قابلیت نصب بر روی شناور را دارند و غذاده به همراه شناور را می توان در نقاط مختلف استخر نصب و راه اندازی نمود .

غذاده دورانی

غذاده دورانی ( پرتابی)

مزایای نصب تابلو فرمان اتوماتیک :

⭐️ غذادهی در فواصل منظم زمانی بدون نیاز به نیروی انسانی

⭐️ نصب چند غذاده با یک تابلو فرمان و یا بصورت مجزا

⭐️ قابلیت تنظیم زمان جهت غذادهی

غذاده دورانی ( پرتابی) :

با نصب این دستگاه در استخرهای پرورش ماهی و میگو ، توزیع مناسب و یکنواخت خوراک در یک مقطع مشخص صورت می گیرد .نحوه عملکرد دستگاه بدین صورت است که با روشن کردن دستگاه غذاده ، نیروی گردشی حاصل از موتور آن سبب حرکت دورانی نازل که دارای 2یا 4 لوله استاندارد می باشد شده و غذا را تا شعاع 20 متر پرتاب می کند .ضمنا مخزن نصب شده بر روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلوگرم قابل تغییر است .

مزایا :

⭐️ جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی

⭐️ صرفه جویی در زمان و استفاده از نیروی انسانی

⭐️ امکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها

⭐️ بهبود رشد ماهی بواسطه تغذیه مستمر

⭐️ غذادهی یکنواخت به کلیه نواحی استخر

⭐️ پایین بودن هزینه ی نگهداری

⭐️قیمت مناسب و کارائی بالا

⭐️ نصب و بهره برداری آسان

غذاده دورانی