غذاده ثابت اتومات جدید

مشخصات غذاده ثابت اتومات:

دارای تابلو فرمان (بصورت اتومات غذادهی میشود)

مخزن غذا ۹۰ کیلویی

دارای دو موتور

پرتاب غذا تا ۱۵ متر و در زاویه ۱۳۰ درجه

 

مشاوره آنلاین در واتس آپ
Send via WhatsApp