مديركل شيلات مازندران خبرداد:صيد 460 تن ماهي استخواني طي بيست و هفت روز در استان مازندران

مديركل شيلات مازندران گفت:53شركت تعاوني صيادي پره استان كه صيد ماهيان استخواني درياي خزررااز بيستم مهرماه آغازنمودند موفق شدندازابتداي صيدتاهفدهم آبان ماه سال جاري 460 تن ماهي را صيد وروانه بازار مصرف نمايند .

حسن حبيب نژادبابيان اين كه 70درصدازماهيان صيد شده ماهي كفال بوده است افزود :ارزش اقتصادي ماهيان صيدشده 7 ميلياردو 360 ميليون تومان مي باشد.

وي بااعلام اين كه فصل صيدماهيان استخواني درياي خزرازبيستم مهرماه آغاز و تا 15فروردين سال آينده ادامه دارداظهارداشت:ماهي كفال ،سفيد وكپورعمده ترين ماهيان استخواني درياي خزردرسبدصيادان هستند.

مديركل شيلات مازندران خاطر نشان ساخت:ميزان صيد نسبت به مدت مشابه سال قبل ازجهت وزني 26درصدافزايش داشته است.