نمایندگی خوزستان:

آقای دکتر مهدی جاگیر:

آدرس: استان خوزستان- شوشتر- خیابان علامه شیخ- کوچه وحید صدرزاده- دفتر خدمات آبزیان

تلفن تماس:6220719 – 0613

همراه :09163035952 – 09169995252