ساچوک

از این ابزار  جهت نمونه برداری از ماهیان زنده موجود در استخر و یا برداشت ماهیان تلف شده بر روی آب استفاده می شود.این ابزار دارای بدنه ای از جنس استیل و تور پرسی بدون گره که مانع از آسیب دیدن سطح بدن ماهی می شود. این محصول  در ابعاد 40 و 45 و 50 سانتی متر قابل ارائه می باشد.

7