درام فیلتر

دستگاه درام فیلتر در حوزه پرورش آبزیان یکی از ابزارهای مهم برای تصفیه آب در استخرها و محیط‌ های پرورش ماهی است. این دستگاه‌ها به منظور جداسازی مواد جامد از آب و پاکسازی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک دستگاه درام فیلتر معمولاً شامل یک استوانه بازویی است که دارای یک پوشش مخصوص جداسازی است. آب کثیف از استخر وارد این دستگاه می‌شود و از طریق چندین سوراخ کوچک در پوشش به داخل استوانه وارد می‌شود. در داخل استوانه، مواد جامد مثل خرده‌های غذا، ازت، مواد آلی و سایر ذرات معلق جدا می‌شوند و آب تصفیه شده از طریق سوراخ‌های دیگر به بیرون جریان پیدا می‌کند.

استفاده از دستگاه‌های درام فیلتر در محیط‌های پرورش ماهی از مزایای زیادی برخوردار است، از جمله بهبود کیفیت آب، کاهش آلودگی محیطی، افزایش رشد و سلامت ماهیان، کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، و افزایش بهره‌وری و سودآوری واحدهای پرورشی. به‌طور کلی، دستگاه درام فیلتر یکی از ابزارهای حیاتی در صنعت پرورش آبزیان است که نقش مهمی در بهبود شرایط محیطی و اقتصادی این صنعت دارد.