درام فیلتر

درام فیلتر چیست؟

از سیستم درام فیلتر در استخر های مربوط به پرورش ماهی که در غلظت بالا مبادرت به آبزی پروری می نمایند به کار برده می شود و از مصرف بیش از اندازه آب پیشگیری می نماید.در بین اقسام ابزار آلات پرورش ماهی در استخر ها فیلتر نمودن آب استخر از اهمیت خاصی برخوردار است.

با به کارگیری سامانه تصفیه آب این تجهیز در پرورش آبزیان مقدار مصرف آب به 1/70 شیوه های سنتی کاهش یافته است. این نوع فیلتر های کارساز و موثر خود را به صورت مطلوبی در صنایع پرورش آبزی به نمایش گذاشته اند.