تلفن های کارخانه و دفتر فروش:

011-44782006

011-44782195

011-44782196

تلفن همراه :09194985932

تلگرام -ایتا – سروش – گپ – واتس آپ: 09194985932

003c002c004c001c004a

ایمیل : lotosm@iran.ir

وب سایت :www.shiltechnic.ir

آدرس:مازندران ، محمودآباد ، شهرک صنعتی شهدا ، -خیابان گلایل