استامبولی

اين استامبولی از جنس pvc ميباشد كه بسيار سبك، مقاوم به ضربه، با قابليت شستشوی سريع و راحت وبدون زنگ زدگی و مناسب جهت استفاده در استخرهاي پرورش آبزيان، پيمانكاران ساختمانی ، كشاورزان و دامداران می باشد.