نمایندگی اردبیل:

آقای چمنی :

مشکین شهر – میدان نماز – نرسیده به میدان بسیج – خدمات آبزیان چمنی

همراه :09144545721

تلفن ثابت :46 – 32544445 – 045