کرمانشاه

نمایندگی کرمانشاه:

آقای حیدری:

کردستان – کامیاران – جاده کرمانشاه – سه راهی باتمان – پرورش ماهی حیدری

همراه:۰۹۱۸۳۷۲۰۲۰۹-۰۹۱۸۴۷۲۰۲۰۹