فعالیت های شرکت لوتوس صنعت سازان مازندران

  • تولید وتوزیع تجهیزات مزارع پرورش ماهی100%
  • تامین خوراک ماهیان سرد آبی و گرم آبی80%
  • انجام امور بازرگانی60%
  • مشاوره تخصصی آبزیان780%

ایمیل

shiltecnique@gmail.com

تلفن کارخانه


011-44782195
011-44782006

آدرس

مازندران ، محمودآباد ، شهرک صنعتی شهدا ، -خیابان گلایل