آخور خوراک ماهی

 

آخور (Manger) :

اين محصول جزو ادوات مورد نياز استخرهاي گرم آبي بوده كه داراي مزاياي زير مي باشد:

  • جلوگیری از پراکندگی خوراک در سطح استخر
  • ایجاد مکان مشخص جهت غذادهی به ماهیان گرمابی
  • سبک و مقاوم و شناور روی آب
  • ابعاد 2متر*2متر
  • یکسال گارانتی